Rutine

Tiltaksplan for insekt- og skadedyrkontroll

Ansvar

Antall insektangrep ved våre museer er økende og utbredelsen av f.eks. skjeggkre skaper problemer for biblioteker, arkiv og museer. Alle museer bør derfor overvåke publikumsarealer, utstillingsarealer og magasiner med limfeller eller feromonfeller. Når ansvarlig for samordnet skadedyrkontroll, oppdager eller får varsel fra andre om uvanlig insektaktivitet eller skadedyr, krever det tiltak. Det kalles da inn til møte med konserveringspersonell og andre ansvarlige for samlingene for å lage en tiltaksplan. På engelsk kalles samordnet skadedyrkontroll for Integrated Pest Management, og ansvarlig i personalet kan kalles IPM-koordinator.

Tiltaksplan

Når det har oppstått et insektangrep bør det lages en tiltaksplan. Tiltaksplanen må bygge på undersøkelser i hvert enkelt tilfelle,  foreslå tiltak for det spesifikke tilfellet som har oppstått, men ikke minst viktig ta med tiltak av forebyggende art. Skadedyrangrep og muggangrep skal meldes som avvik til ansvarlig person for samordnet skadedyrkontroll.

Tiltaksplanen bør omfatte:

 1. Ansvar
 2. Identifisering av skadedyr
 3. Behandling av objekter
 4. Overvåking
 5. Forebygge nye angrep:
  forbedre rutiner for mottak
  forbedre klima, renhold og orden

Identifisering av skadedyr

Når IPM-koordinatoren eller andre ansatte finner skadedyr, skal de umiddelbart identifiseres. Folkehelseinstituttets hjemmeside kan fungere som oppslagsverk; https://www.fhi.no/ml/skadedyr/skadedyr/, eller en kan ta kontakt med Folkehelseinstituttet. Private firmaer som Mycoteam identifiserer også insekter og muggsopp.

Undersøkelse og karantene

Det er flere metoder for å slå fast om det er insektangrep på gang. Objekter tas med til mottaksrommet i uren sone. Her kan det overvåkes ved metoden for  Insektbekjempelse og karantene for å finne ut av om angrepet er aktivt.

Behandling av objekter

Tiltaksplanen for skadedyrkontroll beskriver den mest hensiktsmessige og kontrollerte metode for skadedyrbekjempelse i det spesifikke tilfellet. I og med at museumsobjekter ofte er laget av sammensatte materialer, må behandlingen for det enkelte objekt være tilpasset materialene det er laget av. Nedfrysing, varmebehandling og argon- eller nitrogenbehandling (anoksisk behandling) mot insektangrep er ikke-giftige tiltak mot skadedyr.

Mange skadedyr er sårbare for høye eller lave temperaturer, men dette kan variere mye mellom arter. På bakgrunn av dette bør museer utvikle rutiner for frysebehandling, rutiner for varmebehandling av objekter og eventuelt rutiner for nitrogen- og argonbehandling. Nitrogenbehandling bestiller de fleste museer hos spesialister innen skadedyrkontroll.

Hvis møbler, spesielt møbler med stopping, har vært musebol, skal man være ekstra forsiktig. Møblet skal emballeres i plast og fraktes til verksted med avsug for undersøkelse og rengjøring. Bruk maske og heldrakt.

Feller mot gnagere

For å fange gnagere finnes forskjellige typer feller. Bruk av feller kan være effektivt dersom de brukes på riktig måte og hvis de kontrolleres jevnlig.  Utfordringen er ofte å plassere ut stort nok antall feller på en mest mulig hensiktsmessig måte. Her benytter mange museer seg av profesjonelle firmaer.

Overvåking

Magasiner, utstillinger og publikumsarealer skal overvåkes med limfeller eller feromonfeller. Ved utplassering noteres dato og navn på de ansvarlige. Antall og sted avtales med koordinator for samordnet skadedyrkontroll, IPM koordinator. Det er viktig å sette av ressurser til jevnlig sjekk. Se Rutinebeskrivelse for rengjøring i museer.

Forebygge nye angrep

Forbedre rutiner for mottak av varer og objekter

Varer til kjøkken, kantine og butikken i museet må sjekkes nøye ved mottak. Emballasje og papirleveranser må undersøkes nøye, faren for at det følger skjeggkre med er stor. Mottak av objekter til utstilling og gaver til museet skal undersøkes nøye. Se mottaksrom i uren sone.

Forbedre klima, renhold og orden

Er det spesielle svakheter ved eller i bygningen som fører til insekt- eller skadedyrangrep? Noen forhold kan rettes på ved  tiltak som ikke koster så mye:

 1. Utbedre utettheter
 2. Rense luftekanaler
 3. Forbedre klima, ved for høy temperatur eller for høy fuktighet
 4. Forbedre renhold
 5. Rydde og kaste
 6. Forbedre innredning