Policy

Policy for katalogisering

Policyen for katalogisering kan være et frittstående dokument eller en del av en overordnet samlingsforvaltningsplan.

I begge tilfeller bør museet ta stilling til følgende spørsmål:

  • Hva er museets rutine for katalogisering av unike objekter og grupper av objekter?
  • Hvilke standardkataloger og terminologier ønsker museet å benytte seg av?
  • Hvilke felt bør være med utover minimumsstandarden for dokumentasjon ift inventarkontroll?
  • Hvis museet har etterslep ift å oppnå minimumsstandard for dokumentasjon, hvordan planlegges det å innhente etterslepet?
  • Hvordan sikrer museet at navn, datoer, steder og andre søkeord blir registrert på en konsekvent måte?
  • Hvilken kataloginformasjon vil museet gjøre tilgjengelig for brukerne, og hvordan?
  • Hvordan vil museet beskytte konfidensiell informasjon som personopplysninger?
  • For dokumentasjon av nyervervelser; hva er tidshorisonten for gjennomføring av minimumdokumentasjon?
  • Hvordan kvalitetssikrer museet at ny informasjon som resultat fra andre prosedyrer er referert til i objektdokumentasjonen?