Hjem > 19) Bruk av samlinger – samlingsmobilitet > Skjema for forespørsel om bruk av samlingen til formidling eller forskning

Forespørsel om bruk av samlingen/objekt(er) til formidling og/eller forskning

Intern forespørsel
Ekstern forespørsel
Arkivnummer (Fylles ut av museet)
Objektnummer
Dato og sted autorisasjon
Autorisator (Fylles ut av museet)
Foreslagsstiller (navn på organisasjon)
Kontaktperson
Beskriv anvendelse
Startdato
Sluttdato
Anvendes av?
Anvendes hvor?
Beskriv fremtidig bruk av (forsknings)resultatet
Beskriv eventuell reproduksjon i form av bilder og/eller replika
Eventuelle betingelser knyttet til bruken (Fylles ut av museet)