Nasjonale og internasjonale veiledere for vurderingskriterier – samlingsforvaltning

Verdivurderinger

Regelmessige verdivurderinger av samlingen gir museer en «oversiktlig og enkel plattform for planlegging og prioritering av arbeidsoppgavene både på kort og lang sikt. Det gjør det mulig for museer å spore utvikling i samlingsforvaltningen over tid og resultatet av vurderingene kan bidra til å:

  • vise måloppnåelse
  • indikere felter som bør forbedres
  • strukturere vurderinger og planlegging
  • gi rammeverk for risikohåndtering i forvaltning av samlinger
  • gi et grunnlag for budsjettarbeid

Nasjonale og internasjonale veiledere

Norsk Kulturråd – «Benchmarks for bevaring av samlinger».

Verktøyet finnes som excel-arbeidsbok, med enkel funksjonalitet som regner ut resultatet av vurderingene og presenterer status i form av søylediagrammer. Denne kan lastes ned fra Kulturrådets nettsider.

Collections Trust – Benchmarks in Collection Care for Museums Archives and Libraries

California Preservation Program – Preservation Best Practices for Collections Stewardship

Museum Standards programme for Ireland; Factsheet 6: Care of Collections situation review (side 65-70)