Hjem > 20) Samlingsvurdering > Nasjonale og internasjonale veiledere for vurderingskriterier – magasin
Skjema

Nasjonale og internasjonale veiledere for vurderingskriterier – magasin

Verdivurderinger

Regelmessige verdivurderinger av magasinene gir museer en oversiktlig og enkel plattform for planlegging og prioritering av arbeidsoppgavene både på kort og lang sikt. Det gjør det mulig for museer å spore utvikling i magasinforvaltningen over tid og resultatet av vurderingene kan bidra til å:

  • vise måloppnåelse
  • indikere felter som bør forbedres
  • strukturere vurderinger og planlegging
  • gi rammeverk for risikohåndtering
  • gi et grunnlag for budsjettarbeid

Nasjonale og internasjonale veiledere

ABM skrift 58 «Vel bevart?» – vedlegg 3: Feltskjema, del 1 og 2 «Tilstandsvurdering av museumssamlinger»

Re-org ICCROM: Self-evaluation Tool for Museum Storage

Smithsonian Collections Space Framework Plan

National Park Service: Determining Museum Storage Equipment Needs 

New Concept for Museum Storage Buildings – Evaluation of Building Performance Model for Simulation of Storage

Skriv ut dette skjemaet Print