Rutine

Åtte gyldne regler for håndtering og pakking av objekter

Art handlers og samlingsforvaltere skal jobbe etter følgende stikkord; kommunikasjon, bevissthet og omtanke

Regel 1. Desto mindre håndtering desto bedre

Planlegg nøye for å unngå unødvendig håndtering. 

Forbered ruten og åpne dører eller får noen til å åpne dører for deg mens du bærer.

Regel 2. Bruk minst to hender til å bære et objekt

Bær kun ett objekt om gangen, uansett hvor lite det er.

Bruk begge hender.

Be en kollega om hjelp til bæring av tunge og uhåndterlige objekter. 

Regel 3. Når du skal pakke, velg materialer med omhu.

Det er ingen materialer som passer til alt. Egenskapene til objektet bestemmer: Tyvek, plast, kasse, reiseramme eller noe helt annet. Objektets form, størrelse og planlagt transport vil også bestemme tilnærming til pakking.

Regel 4. Bruk riktige hansker

Det finnes mange typer hansker. Er du i tvil om hvilke hansker du bør bruke kan du lese; «Hvilke hansker er best for håndtering av kunst?».

Regel 5. Malerier og grafikk flyttes som regel vertikalt 

Malerier transporteres helst vertikalt. Hengslet grafikk likeså. Objekter med løse pigmenter, som pasteller, transporteres liggende. Unngå vibrasjon.

Regel 6. Forbered din destinasjon på forhånd, kartlegg omgivelsene, og kommuniser kontinuerlig med dine kollegaer under forflyttingen

Kommuniser når du/dere bærer et objekt; skal dere svinge til venstre eller høyre? Trenger dere å gå rundt en hindring? Trenger dere å ta en pause eller skifte grep? Jobber dere flere sammen, må en lede, åpne dører og dirigere de andre for å unngå bevegelser i divergerende retninger.

Regel 7. Løft objekter i «Corpus», i bærende deler

Hanker, håndtak etc skal ikke betraktes som bærende deler. Det kan sjelden gå galt når en holder en hånd under et objekt og støtter på siden med den andre hånden.

8. Pakk pent

Du formidler en budskap om forsiktig håndtering ved å pakke profesjonelt og med omhu. Merk målrettet og tydelig. Ha pene kasser og reiserammer.